Welkom bij groep 3

Welkom bij groep 3

 In onze groep besteden wij veel aandacht aan verschillen tussen kinderen, het fijn voelen in een groep, wat vind je leuk, wat vind je moeilijk, wat vind je  gemakkelijk en wat vind je (nog) spannend. Omgang met elkaar: elkaar helpen, complimenten geven, luisteren naar elkaar. Activiteiten om het groepsgevoel te versterken.

 Een globale dagindeling:
 Ochtend:  Kring / circuit
                   Taal/lezen
                   Pauze
                   Rekenen
                   Schrijven

 Middag:    Deze variëren en worden ingevuld met creatieve vakken, gym, buiten spelen, spel/motoriekcircuit, weekafsluitingen etc.


Websites

Hieronder vindt u websites die aansluiten bij hetgeen waar wij in de klas mee bezig zijn. Zo kan uw kind ook thuis gericht oefenen.

Taal en lezen
Informatie over lezen:
Zwijsen ouders
Veilig leren lezen

Zo klinken de letters in groep 3:
Klanken van de letters

Avi-lezen: teksten oefenen op tempo
AVI lezen                                                       
AVI lezen      

Woordentrainer: woordjes oefenen op tempo 
Woordentrainer

Veilig leren lezen: woorden oefenen per kern
Veilig en vlot kern 1.pdf          Veilig en vlot kern 2.pdf          Veilig en vlot kern 3.pdf
Veilig en vlot kern 4.pdf          Veilig en vlot kern 5.pdf          Veilig en vlot kern 6.pdf
Veilig en vlot kern 7.pdf          Veilig en vlot kern 8.pdf          Veilig en vlot kern 9.pdf
Veilig en vlot kern 10.pdf        Veilig en vlot kern 11.pdf

Veilig leren lezen: filmpjes en oefeningen 
Kern 1                                          Kern 2                                           Kern 3
Kern 4                                          Kern 5                                           Kern 6
Kern 7                                          Kern 8                                           Kern 9
Kern 10                                        Kern 11                                         Kern 12

Rekenen
Hoeveel stippen tel je op de dobbelsteen?                    Getalbeelden oefenen                     Getalbeelden oefenen                                                  
Getalbeelden benoemen                                                    Tellen met kikker                              Sprongen
Cijfers tot 20 automatiseren                                               Getallenlijn                                        Plofsommen
Dubbelen                                                                                Dubbelen                                            Dubbelen
De helft                                                                                   Sommen automatiseren                  Sommen automatiseren
Sommen automatiseren                                                      Splitsen                                               Splitsen
Verhaaltjessommen