Welkom bij groep 6

Welkom bij groep 6

Classdojo
In unit blauw werkenn we met Classdojo, dit programma wordt gebruikt als communicatiemiddel tussen school en ouders. Het is fijn om elkaar op de hoogte te houden en samen te zorgen voor een fijne en leerzame tijd voor jullie kinderen op de Beekgraaf.

Muiswerk
Wij werken met het online computerprogramma Muiswerk. Muiswerk is voor ons een aanvulling op het dagelijkse lesprogramma. Het online programma staat voor gepersonaliseerd leren.  Muiswerk zoekt, door middel van toetsing, uit wat de leerling al beheerst en voor welke onderwerpen hij of zij oefenmateriaal of juist extra uitdaging nodig heeft. Vervolgens krijgt de leerling een persoonlijk oefenprogramma waar zelfstandig aan gewerkt kan worden, met duidelijke uitleg, zinnige feedback en een onbeperkte hoeveelheid oefenmateriaal. Alle leerlingen hebben een persoonlijke inlogcode waar ze zowel op school als thuis gebruik van kunnen maken.

Gymlessen
Wij willen u vragen om schriftelijk mede te delen wanneer uw kind niet deel kan nemen aan de gymles.

Huiswerk
Op unit blauw hebben we een gezamenlijk vastgestelde huiswerkopdracht voor alle leerlingen. Dit betreft de woordenschatles van nieuwsbegrip. De leerlingen maken deze les digitaal via hun eigen inlogcode op de site van Nieuwsbegrip. De woorden staan op maandagavond klaar en wij verwachten dat de leerlingen, een week later, op maandagochtend deze les gemaakt hebben. De kinderen dienen de les helemaal te maken en uit te loggen om ervoor te zorgen dat de gegevens worden opgeslagen. Mocht het uw kind om de een of andere reden niet lukken om deze les te maken, dan vernemen wij dit graag van u. Het overige huiswerk dat wij centraal meegeven is het leren van de samenvatting voor de vakken geschiedenis en aardrijkskunde. Deze gaat een week voor de toets mee naar huis. Het andere huiswerk dat uw kind eventueel mee krijgt verschilt per jaargroep en wat dat is, is medegedeeld tijdens de informatieavond.

Toetsen aardrijkskunde/geschiedenis
Een week voor de toets krijgen de leerlingen een papieren samenvatting mee naar huis om te oefenen. Mocht deze om een of andere reden niet thuis aankomen dan vindt u onderaan de pagina, in de documentenbibliotheek, de digitale samenvattingen van aardrijkskunde en geschiedenis. U kunt dan toch thuis met uw zoon/dochter oefenen.
Aardrijkskunde samenvattingen groep 6.pdf
Geschiedenis samenvattingen groep 6.pdf

Thuis extra oefenen? Hier een aantal tips:
Muiswerk
Nieuwsbegrip
Klasseplan
Bloon