Aanmelden

De ouders uit Bernheze worden door middel van een aanmeldingsadvertentie uitgenodigd hun kind aan te melden op de school van hun keuze. Op deze ochtenden kunt u kennismaken met de school in bedrijf. Natuurlijk kunt u uw kind ook op een ander moment aanmelden. We verzoeken u om hiervoor een telefonische afspraak te maken met de directeur. 

Indien er geen speciale zorg nodig is, kunnen ouders overgaan tot aanmelding. In het geval van specifieke onderwijsbehoeften, wordt de Interne Begeleiding bij de plaatsing betrokken. In overleg wordt dan bepaald of onze school tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van uw kind.

Bij tussentijds instromende leerlingen wordt er gekeken naar de reden van overstap middels een uitgebreid oudergesprek. Voordat inschrijving mogelijk is, worden eerst de vorige school en eventuele betrokken instanties benaderd.

Voor wat betreft de start van vierjarigen op de basisschool zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • De kinderen zijn welkom op de basisschool vanaf de eerste schooldag na hun vierde verjaardag.
  • De kinderen die voor 1 september en / of in de eerste twee weken na de start van het nieuwe schooljaar vier jaar worden mogen meteen de eerste schooldag naar de basisschool.
  • De kinderen die in de maand december vier jaar worden komen op de eerste schooldag na de kerstvakantie naar de basisschool. De kinderen die in de laatste zes weken voorafgaande aan de zomervakantie vier jaar worden adviseren wij te starten op de basisschool met ingang van het nieuwe schooljaar.
  • Een uitgebreider kennismakingsgesprek vindt plaats in de eerste weken nadat uw kind is gestart op onze school.
  • Protocol zindelijkheid
  • Aanmeldformulier

U bent van harte welkom om, in overleg met de leerkracht, een gedeelte van de dag  mee te draaien in de groep van uw kind. Op deze wijze kunt u ervaren dat uw kind bij ons in goede handen is!