Aanmelden

4 jarigen
Uw kind mag vanaf vier jaar naar de basisschool. Wij raden ouders aan om zich tijdig te oriënteren op een basisschool.
Omdat wij persoonlijk contact met ouders erg belangrijk vinden, maken wij graag een afspraak met nieuwe ouders voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Wij vragen u om deze afspraak te plannen in het jaar dat uw kind 3 jaar wordt of eerder. Tijdens deze rondleiding vertellen we u graag welke kijk wij op onderwijs hebben en hoe wij werken, zodat u kunt bepalen of onze visie en aanpak aansluit bij uw opvoeding. 

Indien er geen speciale zorg nodig is, kunnen ouders overgaan tot aanmelding. In het geval van specifieke onderwijsbehoeften, wordt de Interne Begeleiding bij de plaatsing betrokken. In overleg wordt dan bepaald of onze school tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van uw kind. 

Wij vragen u om uw kind uiterlijk 1 maart aan te melden in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin uw kind vier jaar wordt. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Henny van Middelkoop via de mail: info@beekgraaf.nl of telefonisch: 0412-617356

De dag nadat uw kind vier jaar is geworden mag het naar de basisschool. Daarvoor mag uw kind twee dagdelen naar school om alvast te wennen. Ongeveer zes weken voordat uw kind 4 jaar wordt, sturen wij een uitnodiging om twee ochtenden bij ons op school te komen wennen.
Wanneer de kinderen bij ons op school komen verwachten we dat ze overdag zindelijk zijn. Indien kinderen op de geplande instapdatum nog niet zindelijk zijn, gaan wij met ouders in overleg hoe de instroom op de basisschool opgepakt gaat worden. Mogelijk wordt de start op school uitgesteld. Pas als het kind overdag zindelijk is, kan het de gehele dag naar school. Met uitzondering van uitgestelde zindelijkheid door medische oorzaken.


Zij-instroom

Er zijn ook kinderen die b.v. door verhuizing instromen. Bij aanvraag voor zij-instroming wordt gekeken of het leerlingaantal én de onderwijsbehoeften het toelaten om een extra leerling in de groep te plaatsen. Bij leerlingen die van school veranderen, wordt altijd contact opgenomen met de vorige school nadat ouders hier toestemming voor hebben gegeven. De plaatsing gebeurt na overleg tussen de intern begeleiders en de directeur.