Ons onderwijs

De Beekgraaf is een katholieke school waar kinderen van alle levensovertuigingen welkom zijn. De kernwaarden die wij uitdragen en van anderen verwachten zijn:

  • Verwondering: als bron voor het actief leren door waarnemen, beleven en ervaren
  • Passie: met je hart en ziel gaan voor het beste voor ieder kind, niet omdat het moet maar omdat je echt wilt
  • Verbinding: door samenwerking en met de inzet van ieders talenten
  • Eigenaarschap:  motiveert tot actief leren en werken, het nemen van initiatief en vraagt om een verantwoording daarover
  • Plezier: omdat dit energie geeft en een goed gevoel langer (ont)houdbaar is.

Ik ben ik en jij bent jij en samen zijn wij WIJ

 

 

Op basisschool de Beekgraaf bouwen we aan een breed fundament
Onze ‘bouwstenen’ zijn gericht op:

  • optimale ontwikkeling van kennis en vaardigheden
  • een positief pedagogisch klimaat
  • de vaardigheden van onze teamleden
  • betrokken ouders

Onze school investeert in samen werken en samen leren op alle niveaus van de organisatie. We willen het leren op een samenhangende en betekenisvolle manier vormgeven. We begeleiden kinderen om vanuit (eigen) doelen zelfstandig keuzes te maken, verantwoordelijkheid te nemen, samen te werken en te reflecteren op het eigen leren.

De basisbehoeften competentie (geloof in eigen kunnen), relatie (mogen zijn zoals je bent/in relatie tot de ander) en autonomie (zelfstandig/zelfverantwoordelijk) zorgen voor veiligheid, betrokkenheid en motivatie.

Bewegen en experimenteren is een basisbehoefte voor jonge kinderen. Hierbij staat het spelen centraal. Waardoor de cognitieve, sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling plaats kan vinden. Naarmate kinderen ouder worden, wordt hun wereld groter en complexer. De kinderen zoeken hun weg in deze wereld. De leerkracht begeleidt hen hierbij door middel van uitdagen, volgen, voordoen-nadoen (modelen), ruimte geven, zodat kinderen kunnen functioneren in een snel veranderende samenleving.

Ik kan het!
Ik kan het alleen
Ik kan het samen met anderen
Leren? Dat kan ik zelf!
Maar wil je me even helpen?