Actief burgerschap en sociale intergratie

Met actief burgerschap en sociale integratie wordt bedoeld dat onze kinderen voorbereid moeten worden op het meedoen aan de Nederlandse samenleving. Daarvoor is het belangrijk dat zij een aantal zaken weten over onze samenleving, bijvoorbeeld wat we onder democratie verstaan. Ook moeten zij een aantal vaardigheden leren, zoals een discussie voeren, onderlinge problemen bespreken en zonder geweld oplossen. Ook is het belangrijk dat kinderen leren zich in te zetten voor de wereld om hen heen; iets willen doen voor een klasgenootje, de juf, de school of een kind in een ontwikkelingsland. Wie zich verantwoordelijk voelt voor de omgeving, zal er ook goed mee omgaan.

Burgerschap en sociale integratie is geen apart vak op school, maar zit verweven in het handelen van leerkrachten en leerlingen. De school is een oefenplaats, waarin leerlingen te maken krijgen met processen, gedragingen en gebeurtenissen die ook voorkomen in de ‘echte’ samenleving.