Burgerschap, sociale integratie en veiligheid

Met burgerschap en sociale integratie wordt bedoeld dat onze kinderen voorbereid moeten worden op het meedoen aan de Nederlandse samenleving. Daarvoor is het belangrijk dat zij een aantal zaken weten over onze samenleving, bijvoorbeeld wat we onder democratie verstaan. Ook moeten zij een aantal vaardigheden leren, zoals een discussie voeren, onderlinge problemen bespreken en zonder geweld oplossen. Ook is het belangrijk dat kinderen leren zich in te zetten voor de wereld om hen heen; iets willen doen voor een klasgenootje, de juf, de school of een kind in een ontwikkelingsland. Wie zich verantwoordelijk voelt voor de omgeving, zal er ook goed mee omgaan.

Burgerschap en sociale integratie is geen apart vak op school, maar zit verweven in het handelen van leerkrachten en leerlingen. De school is een oefenplaats, waarin leerlingen te maken krijgen met processen, gedragingen en gebeurtenissen die ook voorkomen in de ‘echte’ samenleving.

Veiligheid
Het verkeer en de veiligheid rondom de school is voor iedereen even belangrijk. Om deze verkeersactiviteiten te ondersteunen, is er een verkeerscommissie op school actief. Leerkrachten en ouders hebben zich het doel gesteld om het door ons behaalde BVL te behouden en daarnaast activiteiten te organiseren die een groter verkeersbewustzijn creëren onder kinderen, ouders en leerkrachten. De verkeerscommissie is per e-mail bereikbaar op: a.monsuwe@beekgraaf.nl

Fides

Om kinderen op het sociaal-emotionele vlak te laten ontwikkelen maken wij gebruik van 'De Fides-methodiek'. 'Fides' betekent 'vertrouwen'. Vertrouwen als kind, als jongere of als volwassene in jezelf. De Fides-methodiek wil via praktische en zichtbare manieren inzicht geven in jezelf en je omgeving. Het gaat erom dat je via sociale vaardigheden leert jezelf (bij) te sturen. Om dit zichtbaar te maken is de methodiek o.a. gebaseerd op het gebruik maken van alledaagse "symbolen".


De symbolen van Fides
De ballon
De ballon zetten we in om kinderen te leren wat zelfvertrouwen is en het belang van een goede houding en uitstraling te laten zien en te leren.

De ballon

 

Domino
Waar mensen bij elkaar zijn hebben we te maken met groepsprocessen en kan de domino vallen. Met de domino kun je kinderen goed het verschik laten zien tussen een proces starten, meedoen of eruit stappen.

 De domino

 Sleutelbos
We zouden een probleem kunnen zien als een gesloten deur. Om de deur te openen heb je een passende sleutel nodig. Als je een bos vol sleutels hebt en je weet niet welke de goede is, dan zit er niets anders op dan te proberen, net zo lang tot je de goede hebt. Je begint met de ‘grote sleutel’, ik geloof in mezelf! Daarna probeer je de andere sleutels.

 De sleutelbos

100%
In de natuur is er niets voor niets. Ik ook niet, want ik ben deel van die natuur… dus ben ik goed zoals ik ben… gewoon… omdat ik er ben!

100%  

Oke-ojee gedachte
Ons gedrag wordt erg bepaald door wat we denken. Maar wat denken we en waaróm denken we zo? Denken we wel gezond? Met de ‘ojee’ en ‘oké’ gedachte proberen we duidelijk te maken hoe je een positievere omgang kunt verkrijgen met jezelf en de ander.

 OjéOké

Rugzak
De rugzak zet je in om kinderen duidelijk te maken dat je eigen gedrag en dat van anderen ergens vandaan komt. Je leert ermee naar jezelf te kijken en naar de ander. Anders gezegd: je leert wat je bij jezelf kunt zoeken, wat jouw aandeel is, en wat je bij de ander kunt laten, waar jij geen direct aandeel in hebt. Je leert je rugzak leeg te maken!
De rugzak

Matroesjka
Van pijnlijke momenten en moeilijke situaties kunnen we veel leren. Maar is het nodig om me alles aan te trekken wat me overkomt? Wij denken van niet. Welke dingen moeten me diep van binnen raken, wil ik er iets mee doen, wil ik er iets van leren? Welke dingen moeten me juist niet diep van binnen raken wil ik er iets mee kunnen?

Matroesjka