Communicatie met ouders

Wij vinden het belangrijk dat wij ‘korte lijnen’ hebben met ouders. Wij communiceren op diverse manieren met onze ouders:

  • Wij werken met Social Schools 3.0. Dit is een communicatiesysteem, voor zowel computer als app, waarop wij onze ouders informeren. Tevens biedt dit communicatiesysteem ook de mogelijkheid om contact met de leerkracht op te nemen door middel van een berichtje.
  • Na schooltijd is er een moment om kleine zaken met elkaar uit te wisselen zoals een herinnering van een tandartsbezoek e.d.
    Indien een uitgebreider gesprek nodig is wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek na schooltijd of voor een telefonische afspraak.
  • Tijdens de oudergesprekken vindt uitwisseling plaats over het welbevinden en de prestaties van de leerlingen. Vanaf groep 5 is de leerling aanwezig bij het gesprek. In het startgesprek, aan het begin van het schooljaar, staan de persoonsaspecten van het kind centraal en worden door de leerkracht, de leerling en de ouders doelen vastgesteld voor het komende schooljaar. In het tweede en derde oudergesprek wordt de voortgang in ontwikkeling besproken. Tussentijds kan er op verzoek van ouders en/of leerkrachten een vervolggesprek gepland worden.