Communicatie met ouders

Wij vinden het belangrijk dat wij ‘korte lijnen’ hebben met ouders. Wij communiceren op diverse manieren met onze ouders:

  • Dagelijks tijdens de inloop bij het halen en brengen van de kinderen. Op deze momenten kunnen kleine zaken met elkaar uitgewisseld worden zoals een herinnering van een tandartsbezoek e.d. Indien een uitgebreider gesprek nodig is wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek na schooltijd of voor een telefonische afspraak.
  • Aan het begin van het schooljaar vertelt de leerkracht tijdens een informatieavond alle belangrijke zaken die bij desbetreffend leerjaar horen.
  • Tijdens de oudergesprekken vindt uitwisseling plaats over het welbevinden en de prestaties van de leerlingen. Vanaf groep 6 is de leerling aanwezig bij het gesprek. In het eerste oudergesprek staan de persoonsaspecten van het kind centraal en worden door de leerkracht, de leerling en de ouders doelen vastgesteld voor het komende schooljaar. In het tweede en derde gesprek wordt de voortgang in ontwikkeling besproken. Tussentijds kan er op verzoek van ouders en/of leerkrachten een vervolggesprek gepland worden. 
  • Ouders ontvangen elke maand een nieuwsbrief via de mail. De Bink (Beekgraaf informatie en nieuws krant) is ook terug te vinden op onze website.
  • Ouders ontvangen ook tussentijds brieven en mededelingen via de mail.
  • Via Klasbord (groep 1 t/m 5) en Classdojo (groep 6 t/m 8) worden ouders op de hoogte gehouden van de actuele zaken op school zoals activiteiten in de groep.