Communicatie met ouders

Wij vinden het belangrijk dat wij ‘korte lijnen’ hebben met ouders. Wij communiceren op diverse manieren met onze ouders:

  • Dagelijks tijdens de inloop bij het halen en brengen van de kinderen. Op deze momenten kunnen kleine zaken met elkaar uitgewisseld worden zoals een herinnering van een tandartsbezoek e.d. Indien een uitgebreider gesprek nodig is wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek na schooltijd of voor een telefonische afspraak.
  • Aan het begin van het schooljaar vertelt de leerkracht tijdens een groepsavond alle belangrijke zaken die bij desbetreffend leerjaar horen. Wij vinden het belangrijk dan ook ouders elkaar tijdens deze avond beter leren kennen.
  • Tijdens de oudergesprekken vindt uitwisseling plaats over het welbevinden en de prestaties van de leerlingen. Vanaf groep 6 is de leerling aanwezig bij het gesprek. In het startgesprek, aan het begin van het schooljaar, staan de persoonsaspecten van het kind centraal en worden door de leerkracht, de leerling en de ouders doelen vastgesteld voor het komende schooljaar. In het tweede en derde oudergesprek wordt de voortgang in ontwikkeling besproken. Tussentijds kan er op verzoek van ouders en/of leerkrachten een vervolggesprek gepland worden. 
  • Wij werken met Social Schools 3.0. Dit is een communicatiesysteem, voor zowel computer als app, waarop wij onze ouders informeren.