Leerlingenraad

Een leerlingenraad is een groep leerlingen uit groep 6 t/m 8. De leerlingenraad bespreekt zaken die betrekking hebben op de school en de schoolomgeving. Het doel van een leerlingenraad is dat leerlingen leren overleggen, compromissen sluiten en beslissingen nemen. Ook wordt er aandacht geschonken aan het geven van meningen en het luisteren naar elkaar.