SWV 30.06 PO

SWV 30.06 PO

Begin jaren negentig zijn de samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School ontstaan. De bedoeling daarvan was om de explosieve groei van het aantal kinderen in het SBO en SO terug te dringen. In de regio Noordoost Brabant werden 3 samenwerkingsverbanden opgericht. In Veghel, Uden en Oss.

Op 1 augustus 2014  is de wet passend onderwijs ingegaan. Passend onderwijs betekent dat scholen verantwoordelijk zijn voor een goede onderwijsplek voor elk kind. Ouders worden hierbij nauw betrokken.

Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.            

Dit was de aanleiding om bestaande samenwerkingsverbanden om te vormen tot het samenwerkingsverband Passend Onderwijs SWV 30.06 PO. Het Samenwerkingsverband 30.06 omvat de gemeenten Oss, Uden, Veghel, Landerd, Bernheze, Maasdonk en Sint‐Oedenrode. Samenwerkingsverband PO 30.06 is een vereniging en kent daarmee ook een algemene ledenvergadering (ALV) en een bestuur.

Voor meer informatie www.samenwerkingsverband3006.nl