Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht  (RvT) is een onafhankelijk orgaan en heeft tot taak toe te zien op het functioneren van de Directeur-Bestuurder en met name op en in hoeverre hij door middel van strategie, beleid en beheer de doelen van de stichting realiseert, met oog voor de daarbij aan de orde zijnde belangen, processen, effecten en risico's. De Directeur-Bestuurder is verantwoordelijk voor het besturen en het resultaat van de organisatie.