Directeur - Bestuurder

De Directeur – Bestuurder 

De Directeur - Bestuurder van Stichting Katholiek Primair Onderwijs Novum

Dhr. Gerard van Bergen  
info@skpo-novum.nl   

Hij vertegenwoordigt de stichting en is integraal eindverantwoordelijk voor personele zaken, onderwijs, kwaliteitszorg, organisatie, financiën, huisvesting en beheer.