MR

Medezeggenschapsraad

Het beleid van de school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van de leerkrachten en ouders samen. De Medezeggenschapsraad (MR) vormt hierbij het formele kader. Deze raad, bestaande uit ouders en leerkrachten, denkt en beslist mee met de schooldirectie. Alle onderwerpen die de school raken, komen hier aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kan de MR een invalshoek zijn om dit aan te Basisschool de Beekgraaf kaarten. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

 De samenstelling van de MR ziet er als volgt uit:

Leerkrachten:   
Laura van Summeren (secretaris)         l.vsummeren@beekgraaf.nl
Stefanie Veldboer s.veldboer@beekgraaf.nl

 

Ouders:  
Ellen Bevers (voorzitter) mr@beekgraaf.nl
Saskia v.d. Akker - Pouwels mr@beekgraaf.nl

Notulen 2020-2021
Notule 1
Notule 2