Oudervereniging

De oudervereniging organiseert in nauwe samenwerking met directie, leerkrachten en vrijwillige ouders activiteiten gedurende het hele schooljaar rondom de thema’s “Informatie”, “Lesgebonden activiteiten”, “Evenementen”, “Materialen” en “Veiligheid, Sport en gezondheid”.
Deze activiteiten worden betaald uit de inkomsten van de ouderbijdrage.

Het beleid is er op gericht dat we door middel van ouderparticipatie, streven naar een samenwerking tussen ouders/verzorgers en het Beekgraafteam, waarbij het kind centraal staat. Daarbij wordt, daar waar nodig, het Beekgraafteam ondersteund.

Het bestuur werkt samen met werkgroepcoördinatoren die, gedurende de looptijd van een activiteit, samen met een afgevaardigde van het Beekgraafteam de organisatie van een activiteit coördineert.

Deze twee personen vormen met hulpouders en eventueel leerkrachten een werkgroep die verantwoordelijk is voor de organisatie van een activiteit. Tevens werken we met groepsouders die de groepsleerkracht van het Beekgraafteam ondersteunt bij de lesgebonden activiteiten.
Vanuit het bestuur ben je de contactpersoon van een van de vijf genoemde peilers voor de werkgroepcoördinator.

De oudervereniging kan slechts bestaan, dan wel goed functioneren, wanneer er zoveel mogelijk ouders meedoen of meedenken. Wilt u lid worden van het bestuur van de oudervereniging, dan kunt u dit kenbaar maken bij een van de bestuursleden of bij het secretariaat:

Voorzitter                                                José van Sleeuwen
Secretaris                                                Priscilla Bevers
Penningmeester                                    Marco de Roder (penningmeesterov@beekgraaf.nl)
Leden                                                       Sylvia Visser
                                                                  Frando van der Pas
                                                                  Saskia van den Oetelaar

Evenementen                                         Sylvia Visser en Priscilla Bevers
Lesgebonden activiteiten                    José van Sleeuwen
Materialen                                              Marco de Roder
Veiligheid, sport en gezondheid        Frando van der Pas
Informatie                                               Saskia van den Oetelaar


Heeft u vragen voor ons, spreek ons dan aan bij school of neem contact op via de mail.
Ons emailadres algemeen: oudervereniging@beekgraaf.nl