Oudervereniging

 

De Beekgraafschool heeft een oudervereniging welke geleid wordt door een 5-tal bestuursleden.

De oudervereniging organiseert in nauwe samenwerking met directie, leerkrachten en vrijwillige ouders activiteiten gedurende het hele schooljaar rondom de thema’s “Informatie”, “Lesgebonden activiteiten”, “Evenementen”, “Materialen” en “Veiligheid, Sport en gezondheid”.
Deze activiteiten worden betaald uit de inkomsten van de ouderbijdrage.

Het beleid is er op gericht dat we door middel van ouderparticipatie, streven naar een samenwerking tussen ouders/verzorgers en het Beekgraafteam, waarbij het kind centraal staat. Daarbij wordt, daar waar nodig, het Beekgraafteam ondersteund.

Het bestuur werkt samen met Werkgroepcoördinatoren die, gedurende de looptijd van een activiteit, samen met een afgevaardigde van het Beekgraafteam de organisatie van een activiteit coördineert.

Deze twee personen vormen met hulpouders en eventueel leerkrachten een werkgroep die verantwoordelijk is voor de organisatie van een activiteit. Tevens werken we met groepsouders die de groepsleerkracht van het Beekgraafteam ondersteunt bij de lesgebonden activiteiten.
Vanuit het bestuur ben je de contactpersoon van een van de vijf genoemde peilers voor de werkgroepcoördinator.


De oudervereniging kan slechts bestaan, dan wel goed functioneren, wanneer er zoveel mogelijk ouders meedoen of meedenken. Wilt u lid worden van het bestuur van de oudervereniging, dan kunt u dit kenbaar maken bij een van de bestuursleden of bij het secretariaat:

Sylvia Visser                             (Evenementen)
Frando van der Pas                (Veiligheid, Sport en Gezondheid)
Walter van Thiel                     (Materialen)
Saskia van den Oetelaar       (Informatie)
José van Sleeuwen                 (Lesgebonden activiteiten)


Heeft u vragen voor ons, spreek ons dan aan bij school of neem contact op via de mail.

Ons emailadres algemeen: oudervereniging@beekgraaf.nl  
Van onze penningmeester; penningmeesterov@beekgraaf.nl