Oudergesprekken

Het inplannen van deze oudergesprekken gebeurt via de website of app 'Social Schools 3.0'.
Via de website of app kunt u zelf het tijdstip voor het gesprek bepalen.


Wat moet u doen om uzelf in te schrijven?

U krijgt een week voordat de oudergesprekken kunnen worden ingepland een e-mail van Social Schools om u hierover te informeren.
Op de dag dat u zich kan inschrijven voor de oudergesprekken krijgt u weer een e-mail vanuit Social Schools met hierin een link. Via deze link kunt u zich inschrijven voor de oudergesprekken. Momenteel werkt het inschrijven voor de oudergesprekken nog niet via de Social Schools 3.0 App, maar alleen via de website. In de toekomst kan het inschrijven voor de oudergesprekken ook via de Social Schools 3.0 App.

• Wij willen u vragen om de gesprekken van uw kinderen niet aansluitend te plannen, maar met een minimale tussenpauze van 10 minuten, zodat u tijd heeft om naar de volgende afspraak te gaan.

Indien u problemen ondervindt met het inloggen/inplannen, dan kunt u contact opnemen met school via de eigen leerkracht of via k.dgraaf@beekgraaf.nl


Mocht u op een ander moment een gesprek wensen met de leerkracht, dan vragen wij u om een afspraak met de desbetreffende leerkracht te maken. In verband met de pauze- en werktijdenregeling van het onderwijspersoneel worden deze gesprekken op maandag t/m donderdag tussen 14.45 uur en 17.00 uur ingepland.