Leerlingenzorg - de Beekgraaf

Wij geloven dat kinderen zich van nature willen ontwikkelen; voor ons telt wat je daarvoor nodig hebt. Op het moment dat uw kind net dat beetje aandacht meer nodig heeft om zichzelf te kunnen ontwikkelen, gaat de leerkracht in gesprek met de intern begeleider. Op de Beekgraaf is dat juf Marjo.
Na overleg met ouders wordt deze leerling besproken met Marjo en samen wordt er gekeken naar de wijze waarop we (extra) begeleiding kunnen inzetten. Dit kan zijn op vragen die betrekking hebben op sociaal-emotioneel gebied, maar ook op het gebied van leren. Soms betekent dit dat we hulp zoeken bij (of krijgen van) externe deskundigen. 


Documenten:
- Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling