Onderwijs op afstand

Vanwege de lockdown wordt momenteel les op afstand gegeven. Het klaslokaal is daarmee uitgebreid naar de digitale ruimte. Net zoals in de fysieke school, gelden er ook in de digitale ruimte gedragsregels.

De twee basisregels leest u hieronder:
· Er mogen beslist geen opnames worden gemaakt van online lessen, video’s en chatgesprekken met leraren en medeleerlingen.
· Online gelden dezelfde afspraken als in de klas. Zo wordt er bijvoorbeeld niet gescholden en niet gepest.

Door middel van deze twee basisregels willen we de privacy, de veiligheid en de geborgenheid van leerlingen en leerkrachten waarborgen. Bij misbruik wordt het account van de betreffende leerling tijdelijk stopgezet. Afhankelijk van de aard van het misbruik (zoals bijvoorbeeld schending van het portretrecht of privacy) wordt bepaald of aanvullende acties ondernomen moeten worden.